Wybieram: Paczka żywnościowa

Cena: 125

Zawarcie umowy pomiędzy Darczyńcą a Fundacją może nastąpić na dwa sposoby. Darczyńca ma prawo przed przesłaniem darowizny do negocjacji wszelkich zapisów umowy z Fundacją, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres korespondencyjny (Polska Akcja Humanitarna, ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa).

W przypadku zrezygnowania przez Darczyńcę z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

 1. Strona internetowa www.pomagamy.pl jest prowadzona przez: Fundację Polska Akcja Humanitarna 00-031 Warszawa ul. Szpitalna 5 lok. 3 tel. (0 22) 828-88-82, 828-90-86 fax: 831-99-38 e-mail: pah@pah.org.pl NIP: 525-14-41-253 REGON: 010849302 KRS: 0000136833
 2. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana "Darczyńcą".
 3. Darowizny przekazywać można 24 godziny na dobę.
 4. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie Fundacji. W przypadku płatności kartą liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji. Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. przelew - zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Fundacji o numerze BPH S.A. 91 1060 0076 0000 3310 0015 4960
  2. karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
  3. ePrzelew - Płacę z Inteligo, eurobank płatności online, Płać z ING, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.
  Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz ePrzelewem obsługiwane są przez eCard S.A.
 5. Jeżeli wystąpią problemy z przekazaniem darowizny, proszę kontaktować się z Fundacją ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa, . tel. (0 22) 828-88-82, 828-90-86 fax: 831-99-38 e-mail: pah@pah.org.pl.
 6. Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Darczyńca przy przekazywaniu darowizny udostępnia swoje dane osobowe Fundacji i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach przekazywania ofert marketingowych przez Fundację. Darczyńca ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 7. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 8. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy w zakładce regulamin na www.pomagamy.pl.
 9. Fundacja zapewnia Darczyńcę o poprawności działania strony internetowej www.pomagamy.pl. w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie strony, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności strony www.pomagamy.pl należy je wszystkie wyłączyć.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.